Toxoplasmose bij de rode eekhoorn, een update

In 2014 werden in de zomer en herfst enkele honderden dode eekhoorns gemeld. Uit onderzoek bleek dat de meeste van de aangeleverde dieren in 2014 aan toxoplasmose waren overleden. Ook in 2015 werden eekhoorns gevonden die aan toxoplasmose waren doodgegaan, al waren dat er minder dan in 2014. Inmiddels zijn er ook gegevens over 2016 beschikbaar en kijken we verder naar de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling in de populatie.

>> Lees verder