Trekvissen vogelvrij in Nederland: 60.000 prikken verhandeld

Binnenkort wordt de nieuwe Natuurwet, die de huidige Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet gaat vervangen, in de Tweede Kamer behandeld. De uitgangspunten zijn een goede bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen. Als de insteek die nu in het wetsvoorstel gekozen is wordt doorgezet lijkt echter vooral het laatste uitgangspunt leidend. Een adequate bescherming schiet er voor veel soorten bij in. Dit betreft onder andere de wereldwijd bedreigde groep van trekvissen.

>> Lees verder