Uitgave Feitenboekjes en Tekstenbundels 2017 uitgesteld

Er verschijnt per 1 januari 2017 geen nieuwe uitgave van de Feitenboekjes en Tekstenbundels. De uitgave is uitgesteld omdat momenteel een aantal belangrijke wetsvoorstellen in parlementaire behandeling zijn die inhoudelijke gevolgen hebben voor de in de Tekstenbundel en het Feitenboekje opgenomen feiten.

De verwachting is dat de uitgaven in de eerste helft van 2017 verschijnen. Tot nader order blijven de huidige uitgaven (januari 2016) van kracht.

Per 1 januari 2017 wordt wel een erratum uitgegeven op de Tekstenbundel en Feitenboekjes. Dit erratum wordt t.z.t. op de site van de Exameninstelling Toezicht en Handhaving bekend gemaakt.