Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

Met de steun van alle leden en donateurs heeft de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht een vruchtbaar jaar achter de rug. De campagne voor passende bevoegdheden en geweldsmiddelen, het groeiende aanbod van opleidingen en de samenwerking met andere organisaties in het groene domein… Er is veel om samen over bij te praten.

De aanmeldingen werden afgesloten op zaterdag 11 juni 2022 om 07:00

Graag nodigen we onze leden daarom uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 25 juni om 10.00 uur in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Met onze voorzitter Rolf Overdiep blikken we terug op het jaar, kijken we vooruit en zetten we traditiegetrouw een aantal leden in het zonnetje. Om daarna onder het genot van een lunch gezellig met elkaar bij te praten.

We verheugen ons op uw komst!

Programma

 • 9u – 10u: De inloop op de vergaderlocatie
 • 10u: aanvang van de ALV
 • 13u – 14u: gezamenlijke lunch.

Voorlopige Agenda

 • Opening
 • Verslag vorige ALV
 • Financieel overzicht
 • Terugblik afgelopen verenigingsjaar
 • Tijdspad vervanging landelijk bestuur
 • Toekomst
 • Stilstaan bij de ons ontvallen leden
 • Jubilarissen
 • Sluiting

Locatie

Park Paviljoen De Hoge Veluwe, https://www.hogeveluwe.nl/nl/bezoek-het-park/park-paviljoen

Bereikbaarheid: ingang Otterlo, Houtkampweg 9B, 6731 AV Otterlo, Nederland

Tot ziens op zaterdag 25 juni!

Met hartelijke groet namens het bestuur,

Rolf Overdiep
Voorzitter KNVvN