Uitnodiging Oogstfeest 9 oktober

Voor de eerste keer organiseren Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap en Kasteelen, Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Gelderland het Oogstfeest: een gezellige najaarsbijeenkomst waar mensen uit maatschappelijke organisaties, politiek en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en inspireren. Wij hopen hier, samen met u, een nieuwe traditie te starten.

Wat oogsten wij?

Gelderland is mooi! Met vele grote en kleine natuurgebieden. Natuur en landschap zijn een belangrijke pijler voor de belevingseconomie, recreatie en toerisme. Ruim 6 jaar geleden sloot de provincie Gelderland meerjarencontracten af om te investeren in natuur, cultuurhistorie, landschap en beleving.

Een kleine 4 jaar geleden zag het Manifest Duurzame Kwaliteit van het landelijk gebied in Gelderland het licht. Dankzij deze afspraken en bijdragen van de provincie, de inzet van  vele vrijwilligers, leden, donateurs, bedrijfspartners en fondsen hebben we gezaaid.

Samen maken we Gelderland nog mooier! 

Tijdens het Oogstfeest presenteren we graag de opbrengst en kijken we vooruit naar het nieuwe zaaiplan. Zie voor meer informatie en het programma de bijgevoegde uitnodiging.

>> uitnodiging Oogstfeest

Ik hoop u te ontmoeten op 9 oktober. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan secretariaatgelderland@natuurmonumenten.nl. Wilt u daarin ook vermelden of u deelneemt aan de rondleiding?