Uittesten van nieuwe monitoringsmethoden voor everzwijn

Het rapport geeft een beknopt overzicht van de ervaringen en resultaten van het uittesten van enkele monitoringsmethoden voor everzwijnen, namelijk het gebruik van cameravallen voor het bepalen van de populatiedensiteit, het bevragen van de individuele jachtrechthouders naar de aanwezigheid van everzwijn in hun jachtterrein, het uitvoeren van gemeenschappelijke tellingen aan voederplaatsen, het gebruik van aanzitgegevens voor het bepalen van de jaarlijkse aanwas en het schatten van de populatiegrootte op basis van genetische analyses van het afschot.

>> Lees verder