Home > Nieuws > Algemeen > Uitvoeringsregeling visserij

Uitvoeringsregeling visserij

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 september 2008, nr. TRCJZ/2007/3190, houdende samenvoeging en vereenvoudiging van diverse regelingen op het gebied van de visserij (Uitvoeringsregeling visserij).

>> status per 7 juni 2014