Vacature voorzitter KNVvN

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) is in 1911 opgericht als belangenvereniging voor toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren, werkzaam in het groen. Onze leden zijn in dienst van provincies, gemeenten, wildbeheereenheden, Staatsbosbeheer, provinciale landschappen,  (particuliere) landgoederen, Natuurmonumenten en vele andere terreinbeherende organisaties. De KNVvN behartigt de belangen van ruim 750 leden in de breedste zin des woord en wil zich tevens, namens haar leden, steeds verder ontwikkelen als gesprekspartner voor werkgevers en werknemers, de overheid in haar hoedanigheid als wetgever, vakbonden en overige beroeps- en brancheverenigingen.   Statutair gezien is het nu de tijd uit te kijken naar een nieuwe voorzitter, die op een bevlogen wijze de ontwikkeling van de vereniging wil ondersteunen. De ideale voorzitter (m/v) heeft:

Ruime bestuurlijke ervaring, de tijd en bereidheid deel te nemen aan gesprekken in het land die voor de vereniging relevant zijn, en heeft gemiddeld één keer per maand de tijd en energie om onze vergaderingen voor te zitten. De nieuwe voorzitter heeft een ruim en relevant netwerk, heeft affiniteit met het werk van de groene toezichthouder /opsporingsambtenaar, en is bekend met danwel actief in jacht. Hij/zij heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van onze partners, kan vorm en inhoud geven aan een krachtige politieke lobby op landelijk niveau en heeft een empathische instelling en een bindend vermogen t.a.v. de individuele leden, evenals aan gelieerde partners. Het streven is om vanaf juni 2013, uiteraard na een inwerkperiode, het voorzitterschap over te dragen. Bovenstaand geschiedt op vrijwillige basis, de vereniging kent echter wel een vergoedingssysteem voor gemaakte onkosten.

Reacties voor deze boeiende en uitdagende functie kunt u voor 15 februari 2013 sturen naar het secretariaat van de KNVvN. Schriftelijk naar Binnenhof 2, 8307 DG te Ens. Per email naar  secretaris@knvvn.nl