Vakblad de Jachtopzichter verschijnt enkele dagen later.

Door het onverwachte overlijden van onze penningmeester Jaap van de Waerdt zag de redactie zich genoodzaakt om de Jachtopzichter van de drukker terug te halen en enkele pagina’s in het blad aan te passen. Zo is, mede op verzoek van het Dagelijks Bestuur, een “In Memoriam opgenomen”. Om deze reden zal het blad enkele dagen later dan u gewend bent, bij u in de bus vallen. De redactie vertrouwt erop dat u hiervoor begrip heeft.

Arjan van Dijk, eindredacteur.