Van Dam wil teruggang weidevogels aanpakken

Er komt een plan van aanpak weidevogels dat samen met onder andere de provincies, agrarische collectieven en natuurorganisaties wordt opgesteld. Een landelijk dekkend netwerk van 40 collectieven van boeren gaat een belangrijke rol spelen in dit plan. Die collectieven vormen de kern van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer, dat vanaf 1 januari 2016 van start gaat. Dit schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken maandag 30 november 2015 in een brief aan de Tweede Kamer.

>> Lees verder