Van de Ven: ‘Zwijnen schieten in mais vraagt goede voorbereiding’

Het hakselen van mais is voor jagers een goed moment om wilde zwijnen te schieten, maar dat vraagt wel de nodige afstemming tussen boer, loonwerker en jager. Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Faunabeheer bij ZLTO, roept de betrokken partijen op om daar nu al afspraken over te maken.

>> lees verder