Veehouderij verwoest natuur

foto: Wikipedia
foto: Wikipedia

De bescherming van kwetsbare natuurgebieden wordt opgerekt en uitgehold om zo veel mogelijk ruimte te geven aan de intensieve veehouderij.” Dat zegt Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Partij voor de Dieren verzet zich tegen het plan, dat ontwikkeling van de vee-industrie boven het broodnodige herstel van natuurgebieden plaatst.

>> Lees verder