Verbod palingvisserij

Op 1 september 2010 gaat het palingvisserijverbod weer in. Vorig jaar was het gedurende twee maanden verboden om op paling te vissen. Vanaf dit jaar sluit minister Verburg de palingvisserij gedurende drie maanden; van 1 september tot en met 30 november 2010.

Het verbod is onderdeel van het Nederlandse aalbeheerplan dat moet leiden tot en betere aalstand.  Minister Verburg kiest voor een visverbod in het najaar omdat in deze periode de schieraal naar zee trekt om te paaien. Voor alle beroepsvissers op de binnenwateren, kustwateren en op zee geldt een verbod op het gebruik van aalvistuigen. Sportvissers vissen met vistuigen waar ze doorgaans geen paling mee vangen. Mochten sportvissers toch paling vangen, dan geldt een terugzetverplichting. Beroepsvissers mogen tijdens het palingvisserijverbod in het najaar op wolhandkrab blijven vissen. Voorwaarde is dat zij daarbij gebruik maken van aangepaste aalfuiken zodat de paling kan ontsnappen en dat zij een controleoveeenkomst hebben afgesloten met het productschap Vis.