Vergunning beheer damherten Kennemerland

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan in het beroep dat de Stichting Faunabescherming en de Stichting Herstel Inheems Duin hadden ingediend tegen de afgifte van de natuurvergunning door provincie Noord-Holland voor het afschot van damherten in het Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid.

De afdeling bestuursrechtspraak heeft bepaald dat de afgifte van de natuurvergunning gegrond is en dat de provincie Noord-Holland terecht een vergunning heeft verleend voor het beheer van de duizenden damherten.

De volledige tekst van de uitspraak Raad van State kunt u hier vinden