Vergunningen en verloven Politie Limburg

Vanaf 6 februari aanstaande kunt u voor het verlengen van uw jachtakte voor het seizoen 2018 – 2019, uitsluitend op afspraak, terecht op onze locaties in Buchten, Venray, Weert en Sittard.

Naast uw jachtakte dient u een identiteitsbewijs, een aanvraagformulier voor uw jachtakte, een inlichtingenformulier C5, een verklaring ex artikel 3.20.1 of 3.20.4 Wet Natuurbescherming (de gastjagersverklaring of de verklaring jacht buiten gezelschap van de jachthouder) en een geldig en dekkend verzekeringsbewijs te kunnen overleggen. Indien u in het bezit bent van een Europese vuurwapenpas dient u deze ook ter verlenging aan te bieden. Indien noodzakelijk dient u daarvoor pasfoto’s aan te leveren.

Contactpersonen van de WBE’s kunnen contact met ons opnemen voor het ondertekenen en afstempelen van de verklaringen 3.20.4 voor jacht buiten gezelschap van de jachthouder.

U kunt ons bereiken via 0900-8844. Delen van dit bericht onder uw medejagers of binnen uw WBE wordt gewaardeerd. Belt u voor een afspraak?