Vermaatschappelijking van natuurbeleid schiet nog niet op

Provincies verwachten vooral in de Natura 2000-gebieden veel van de samenleving en maatschappelijke partners. Provincies ondersteunen groene burgerinitiatieven, maar burgerinitiatief en betrokkenheid van burgers bij besluitvorming over Natura 2000-gebieden nemen nog niet toe. Dat blijkt uit een onderzoek van Alterra en LEI, beide onderdeel van Wageningen UR, uitgevoerd in 2013 en begin 2014, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

>> Lees verder