‘Verwonderaars’ brengen biodivers Nederland in kaart

Vandaag is de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Die neemt in Nederland nog steeds schrikbarend af, maar de informatie over soortenrijkdom neemt juist toe. De bijzondere rol daarbij van burgerwetenschappers staat centraal in de serie ‘De Verwonderaars’.

>> lees verder