Visie is noodzaak bij nieuwe natuurwet

westkapelle-frankwagemans-300x22527 januari 2014 – In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland. Hij schreef dit artikel namens vijftig natuurorganisaties. De nieuwe Wet natuurbescherming kan alleen bijdragen aan natuurbehoud als er een duidelijke visie uit spreekt. Het moet een wet worden die de intrinsieke waarde van natuur erkent.

>> Lees verder