Visstropers aangehouden in Enkhuizen

Enkhuizen, 7 mei 2017 – De politie heeft zondagochtend 7 mei een vader en een zoon uit Enkhuizen aangehouden op verdenking van het stropen van paling op het Grootslag.

De politie kwam het tweetal op het spoor nadat een getuige eind maart melding maakte van een verdachte situatie op het water. Hierop werd een onderzoek opgestart bij het specialistisch milieuteam van politie Noord-Holland.

In totaal zijn er 8 illegale fuiken uit het water gehaald. In de woning van de verdachten werden nog eens 30 soortgelijke fuiken gevonden. Daarnaast werden er kilo’s levende paling aangetroffen, wat volgens de visserijwet niet is toegestaan. Vissen met fuiken is alleen toegestaan voor officiële en geregistreerde beroepsvissers. De aangehouden mannen waren dit niet. De verdachten hebben bij de politie bekend verantwoordelijk te zijn voor het plaatsen van de fuiken. Na het politieverhoor zijn de mannen weer heengezonden. Zij zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter.

Het beleid van de overheid is gericht op de bescherming van inheemse vissoorten en een ecologisch verantwoorde visstand. Om te voorkomen dat de paling uitsterft, gelden er voor de aal diverse specifieke beschermende maatregelen en verboden. Door regelmatig controles uit te voeren wordt geprobeerd visstroperij terug te dringen en te ontmoedigen. Overtredingen kunnen leiden tot forse boetes en zelfs gevangenisstraf. Bovendien valt aal stroperij onder de misdrijven, waar een gevangenisstraf op staat.

bron: politie.nl