Vlinder- en libellengegevens helpen provincies bij bescherming

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. De provincies krijgen door deze wet een grotere verantwoordelijkheid voor het duurzaam beschermen van veel soorten. Ook veel vlindersoorten genieten onder de nieuwe wet bescherming. Voor adequate bescherming kunnen provincies gebruik maken van de data van vlinders en libellen uit het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

>> Lees verder