Vogelgriep in Nederland

Wageningen Bioveterinary Research is het aangewezen instituut waar de diagnostiek van de ziekte Aviaire Influenza of klassieke vogelpest wordt uitgevoerd. Het instituut doet laboratoriumtesten om te zien of het virus aanwezig is en voert diagnostiek uit op monsters van pluimvee van bedrijven waar een verdenking is en op dode, wilde watervogels. Het doel is om de ziekte zo vroeg mogelijk op te sporen om vervolgens het in de omgeving gehouden pluimvee extra te controleren.

>> Lees verder