Vooral stikstofgevoelige paddenstoelen gaan achteruit

Stikstofgevoelige paddenstoelen nemen sinds een jaar of dertien weer in aantal af. De achteruitgang zette in de vorige eeuw in, maar werd vanaf 1994 onderbroken door een lichte toename. Na een stagnatie begin deze eeuw zet de daling door. Deze daling is sterk bij stikstofgevoelige soorten en nauwelijks aanwezig bij stikstoftolerante soorten. Dit blijkt uit tellingen van het Meetnet Paddenstoelen.

>> lees verder