Voorstel voor nieuw ganzenbeleid in Fryslân: Gans in balans

Het huidige ganzenbeleid in Fryslân is aan vernieuwing toe. Gedeputeerde Staten adviseert Provinciale Staten om te kiezen voor het scenario ‘Gans in balans’. Het doel van dit scenario is om balans te krijgen. Tussen aan de ene kant de schade die ganzen jaarlijks veroorzaken aan weilanden zo veel als mogelijk te beperken en te bestrijden en aan de andere kant het beschermen van de ganzen.

>> lees verder