Vragen over Landelijke Vrijstellingslijst

In verschillende provincies zijn bij leden van de KNJV vragen gerezen over het doden van diersoorten op de landelijke vrijstellingslijst. Kraai, kauw, konijn, Canadese gans, vos en houtduif mogen met ingang van 1 maart in bepaalde provincies niet meer gedood worden. Dit is  het gevolg van het ontbreken van vastgestelde faunabeheerplannen voor deze soorten.

>> Lees verder