Wat economische waarde heeft, blijft

Gaan de belangen van bosbeheer voor op het wild? Of andersom? In Duitsland woedt al sinds de jaren zeventig een discussie over hoeveel herten, wilde zwijnen en reeën een bos verdraagt. De redactie van De Jager interviewt Georg Schirmbeck, voorzitter van de Duitse Bosbouwraad, over zijn visie op bosbouw. De Jagersvereniging stelt dit artikel gratis beschikbaar via hun website.