Waterschap controleert op ‘gele velden’ en juiste afstand tot watergangen

Wim van Leussen van het waterschap Drents Overijsselse Delta controleert tijdens zijn dagelijkse werk of boeren en loonwerkers zich wel houden aan de afspraken over het spuiten met glyfosaat.

>> lees verder