WEEK VAN DE BOA – 8, 9 en 10 september 2015

Naar een duurzame samenwerking tussen BOA’s, politie en andere partners

BOA’S maken een snelle opmars. Door allerlei ontwikkelingen in de samenleving is er meer behoefte aan BOA’S, maar ook aan een herijking van het vak. Om de leefbaarheid en veiligheid in wijken en in het buitengebied te waarborgen heeft de politie BOA’s hard nodig. Dat stelt eisen aan beide partijen. Dit is dan ook het moment om de samenwerking tussen alle partijen en de positie van de BOA in de handhaving van de openbare orde blijvend te versterken.  Als kick-off organiseren wij daarom op  8, 9 en 10 september 2015 de Week van de BOA.

Deze week is interessant voor BOA’s (openbare ruimte, milieu en natuur, welzijn en infrastructuur), maar zeker ook voor hun leidinggevenden, beleidsmedewerkers, bestuurders, wijkagenten en (team)chefs politie. Thema’s die aan de orde komen zijn: informatie delen, samenwerking, imago, onderwijs, wet- en regelgeving en uitrusting. Het gaat hierbij zowel om operationele ervaringen, als over tactische sturing en beïnvloeding en bestuurlijke en strategische randvoorwaarden.

Graag nodigen wij u uit om op één of meerdere BOA-dagen aanwezig te zijn. Met de ervaringen die worden opgedaan in de week van de BOA werken we vervolgens toe naar het realiseren van een aantal strategische doelen richting het kabinet. Dus noteer deze data alvast in uw agenda! Deelname is gratis.

Programma:

8 september – Politie Boa’s

Gedurende drie dagen bieden wij plenaire sessies en workshops aan. Dinsdag 8 september staat in het teken van BOA’s en politie. Sprekers tijdens deze dag zijn o.a. eenheid chef  Limburg Gery Veldhuis en socioloog en onderzoeker Bas van Stokkom. Een greep uit de workshops op deze dag:

  • Hoe functioneren BOA’s? – Het BOA-bestel – Arnt Mein, het Verweij Jonkerinstituut
  • E-learning, over het opleiden en trainen van BOA’s 2020 – Jaap van der Steen, Circon
  • Samenwerking Politie en BOA’s – Jan van Barneveld, Politie Midden Nederland

9 september – Gemeentelijke BOA’s

Op deze dag ligt het accent op BOA’s en gemeenten. Sprekers zijn o.a. criminoloog en bestuurskundige Eric Bervoets en Moniek Peters van de Rekenkamer van de Gemeente Arnhem. Een aantal voorbeelden van workshops op deze dag:

  • Informatiegestuurde handhaving, hoe doe je dat? – Ronald Kersbergen, Gemeente Amsterdam
  • Toezicht en handhaving op de leefbaarheid, zoveel gemeenten zoveel verschillen – Jan Otter, Gemeente Ede
  • De kunst van Krav Maga –  Hans van Halteren, ROC

10 september – Groene BOA’s

Deze dag is vooral interessant voor groene BOA’s. Spreker is o.a. Teo Wams, directeur Natuurmonumenten. Een greep uit de workshops:

  • Een Landelijke Handhavingsstratie – hoe kunnen we als partners op eenzelfde manier optreden bij geconstateerde overtredingen –  Jos Zanders, IPO
  • Zoveel partners, zoveel zinnen: samenwerken in watersurveillance, Piet Brandhorst – Politie Eenheid Midden Nederland
  • Best practices grootschalig onderzoek politie Zuid-Holland/Zeeland en BOA’s – Tom Visser Natuurmonumenten

Tijdens alle dagen kunt u in de pauzes en na afloop van het programma een bezoek brengen aan de Kennismarkt. Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met het Congres- en Evenementenbureau van de Politieacademie, via congres@politieacademie.nl of via 055-5397497. De uitnodiging volgt eind juni 2015, hierna kunt u zich inschrijven.

De Week van de BOA wordt georganiseerd op initiatief van de Politieacademie en Vereniging Politie Dier- en milieubescherming en wordt mogelijk gemaakt door de inbreng van alle betrokken samenwerkingspartners.