Weer met z’n allen voor een schone Maas

Grave, 8 maart 2016 – Samen met bestuurder Ernest de Groot (waterschap Aa en Maas), IVN-regiodirecteur Piet Duizer en wethouder Anja Henisch van Grave, geeft milieugedeputeerde Johan van den Hout zaterdag 19 maart het Brabantse startschot voor de opruimactie ‘Schone Maas’. Dat gebeurt om 10.00 uur bij het Gemaal van Sasse aan de Mars en Wijthdijk in Grave.

Doel van het project is om de bewustwording over de gevolgen van het zwerfafval langs de rivieren te vergroten. Iedereen wordt uitgenodigd om de oevers van de Maas in Midden- en Noordoost-Brabant schoon te maken van plastic en andere rommel.

Plastic soep
Op de oevers, in kommen en uiterwaarden langs de Maas ligt na de hoogwaterperiode veel zwerfafval. Iedereen ergert zich aan het afval en als we dat niet opruimen komt het uiteindelijk – als plastic soep – in zee terecht. Dat is slecht voor planten en dieren.

Betrokkenheid
De provincie Noord-Brabant neemt met ‘Schone Maas’ het initiatief om samen met gemeenten, vrijwilligers en verenigingen, Rijkswaterstaat, terreinbeherende organisaties en waterschappen te werken aan een oplossing van het zwerfvuilprobleem. De ervaring leert dat die samenwerking leidt tot een schoon en aantrekkelijk buitengebied, meer actieve, betrokken bewoners én tot het bewust voorkomen van zwerfafval. 

Opruimacties
In Noord-Brabant worden dit jaar minimaal twintig tracés schoongemaakt in het stroomgebied van de Maas van Vierlingsbeek tot in de Biesbosch. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Oss, ‘s-Hertogenbosch, Heusden, Waalwijk, Geertruidenberg, Drimmelen en Werkendam doen mee aan de opruimactie. Hier worden in maart en april opruimacties georganiseerd, in de meeste gevallen op een zaterdag. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via www.schonemaas.nl. Daar is ook achtergrondinformatie te vinden over de actie.

Resultaten
Vorig jaar hebben ruim 400 mensen tien tracés langs de Maas in Brabant schoongemaakt. Deelnemers waren omwonenden, natuur- en milieuverenigingen en schooljeugd. In de gemeente Heusden stak een groep raadsleden de handen uit de mouwen.

De hoeveelheden opgeruimd zwerfvuil varieerden sterk per gebied. Gemiddeld werden vorig jaar 15 tot 20 volle vuilniszakken per tracé afgevoerd. Er waren daarbij ook opvallende vondsten, zoals veel piepschuim, maar ook botten van een vos en diverse munten. Ook is gekeken naar de herkomst van het zwerfvuil en een behoorlijk deel wordt veroorzaakt door recreanten en passanten.

https://www.youtube.com/watch?v=J8uwKoUwhhQ