Wespen blijven maar actief

Wageningen, 5 november 2016 – De afgelopen dagen waren er nog volop wespen te zien en werden er nog nesten vol met larven waargenomen. Dit is bijzonder voor eind oktober en begin november. Wij gaan er altijd van uit dat van ‘onze’ wespen alleen de koningin overwintert. Studies uit Nieuw-Zeeland laten zien dat de Duitse wesp en in mindere mate de gewone wesp als kolonie kunnen overwinteren. Het nest kan dan zeer groot worden.

>> Lees verder