Wijst komt terug in De Maashorst

ijzerkwelZeeland, 26 februari 2014 – De wijst komt terug in De Maashorst. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Uden, Bernheze en Landerd en van waterschap Aa en Maas werken samen om het zover te laten komen. In Heemhuis De Hooge Raam tekenden de bestuurders vandaag een intentieverklaring.

 

Wijst doet zich voor als verschillende grondlagen tegen elkaar schuiven en daardoor het grondwater naar boven stuwen. Het komt dan aan de oppervlakte in de vorm van vaak roodbruin gekleurde plassen en beekjes. De roodbruine kleur is het gevolg van de grote hoeveelheden ijzer in het water. Vooral als gevolg van landbouwactiviteiten zijn wijstgebieden meestal niet meer als zodanig herkenbaar.

Wijstgebieden
In Noord-Brabant zijn ongeveer veertig gebieden met wijstverschijnselen. In twee aandachtsgebieden zijn vanuit de gebiedsontwikkeling al projecten voor wijstherstel opgestart. Dat zijn het Annabos (Uden) en Geneneind (Gemert-Bakel). In drie andere gebieden wordt het wijstherstel nu ook voortvarend aangepakt: Donzel (Bernheze), Graspeel/Nieuwveld (Landerd) en Slabroek/Hengstheuvel (Uden).

Samenwerking
In het Provinciaal Water Plan is twee miljoen euro gereserveerd voor het herstel van dit bijzondere verschijnsel in de natuur. Ook de gemeenten Gemert, Uden, Bernheze en Landerd zijn bereid financieel bij te dragen. Een kwartiermaker van de Dienst Landelijke Gebied heeft de afgelopen geïnventariseerd of er onder de grondeigenaren draagvlak blijkt te bestaan om mee te werken en dat blijkt zo te zijn. De komende anderhalf jaar zullen in overleg met hen tal van werkzaamheden worden uitgevoerd om de wijst weer in haar natuurlijke staat te herstellen en voor natuurliefhebbers toegankelijk te maken.