Winter op het Deelense Veld

Filmmaker Ruben Smit heeft een korte film gemaakt over de winter op het Deelense Veld in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het Deelense veld heeft op winterdagen veel weg van een poollandschap uit de ijstijd.

De korte film die vandaag online gepresenteerd wordt is onderdeel van een langere film die Smit maakt over het Deelense Veld, een gebied dat hij zelf een ‘onvermoede schatkamer’ voor de Nederlandse natuur noemt. De beelden voor deze clip schoot hij deels in de winter van 2014/2015 en deels op de schaarse winterse dagen van de huidige winter. Ruben Smit: ‘In de winter is het Deelense Veld een toendra-achtig gebied, volstrekt onvergelijkbaar met de cocktail van leven in bijvoorbeeld het voorjaar. Die leegte, dat grote niks, is voor mijzelf de ultieme natuurbeleving. Sta je midden in zo’n uitgestrekt, onherbergzaam gebied en je hoort in de verte een raaf roepen, dan heb je echt het gevoel dat je in het landschap staat waar de eerste jagers en verzamelaars rondliepen.

Een hoofdrolspeler in de korte film is de rietgors, een vogeltje dat zich doorgaans uitsluitend alleen of in kleine groepjes in het gebied laat zien. Maar afgelopen winter zag Smit ze plots met tientallen tegelijk opduiken. Smit: ‘Wat bleek nou, de vogels weten dat door het gewicht van de sneeuw de halmen van het pijpenstrootje, een grassoort, naar beneden worden gedrukt, waardoor de zaden ineens bereikbaar worden. Die hoeven ze er alleen nog maar vanaf te pikken. Prachtig om te zien hoe inventief die dieren zijn. Ook omdat je indruk van zo’n winterse vlakte is dat er niets eetbaars te vinden zal zijn.’

Het Deelense Veld
Het Deelense Veld is een 450 hectare groot heidegebied dat zowel qua omvang als natuurwaarde uniek is in Nederland. Het licht glooiende gebied bestaat uit natte heide. Ruben Smit brengt het gebied in beeld in acht korte thematische films. Daarbij komen alle seizoenen voorbij, samen met flora- en faunasoorten die illustratief zijn voor de natuurwaarden van het gebied. In de films ligt de nadruk op zowel het Deelense Veld zelf als op de manier waarop Het Nationale Park De Hoge Veluwe het gebied beheert.

Meer informatie op www.hogeveluwe.nl/rubensmit