Zaak tegen kabinet om natuur in de Voordelta

Zeven natuurorganisaties stappen maandag naar de rechter om het kabinet te dwingen de natuur te herstellen in de Voordelta, een Europees beschermd natuurgebied voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland. Nederland is wettelijk verplicht de natuur te herstellen in dit gebied, als compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Daarbij is een groot areaal permanent overstroomde zandbanken met bijbehorende flora en fauna verloren gegaan, bijna 2.500 hectare.

>> lees verder