Zijn jagers met geluiddemper veiliger voor wandelaars, of juist niet?

Hoogerheide, 20 juli 2017 – ,,Jagen met geluiddempers minder gevaarlijk? Wat krijgen we nou?” Paranka Surminski, lid van Provinciale Staten voor de Partij voor de Dieren, begrijpt er niets meer van. In de nieuwe nota Faunabeheer Noord-Brabant krijgen jagers in specifieke gevallen een ontheffing om op zwijnenjacht te gaan met geluiddempers op hun geweer.

>> Lees verder …