Zorginstellingen starten vergroeningstraject met IVN

Na een succesvolle aftrap van de werving voor Grijs, Groen & Gelukkig in januari, heeft IVN uit een grote hoeveelheid aanmeldingen twintig zorgcentra geselecteerd. Zij gaan als eerste aan de slag met het vergroenen van hun zorgcentra en het aanbieden van een natuurrijk activiteitenprogramma aan hun bewoners. In 2018 doen uiteindelijk honderd zorgcentra mee met Grijs, Groen & Gelukkig.

Grijs, Groen & Gelukkig maakt natuurbeleving onderdeel van dagbesteding

Contact met de natuur is goed voor een gezonder en gelukkiger oude dag. Dat blijkt uit verschillende wetenschappelijke studies. Met Grijs, Groen & Gelukkig verbindt IVN ouderen opnieuw met de natuur, door zorgcentra te helpen een belevingstuin aan te leggen, natuur in het gebouw te brengen en ouderen opnieuw in contact te brengen met natuur door het aanbieden van een natuurrijk activiteitenprogramma. Zo ervaren tienduizend ouderen welk effect natuur op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid heeft. Grijs, Groen & Gelukkig is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Een droom realiseren

De twintig geselecteerde zorgcentra delen de droom van IVN om natuurbeleving onderdeel te maken van de dagbesteding in de ouderenzorg en zijn een inspiratie voor andere zorgcentra. Zij krijgen een bedrag om die droom te realiseren en een ervaren projectteam van IVN begeleidt de instellingen in het vergroeningstraject. Veel van deze maatregelen worden gekoppeld aan onderzoek in samenwerking met wetenschappers van Nederlandse universiteiten en hogescholen. In 2018 zullen in totaal honderd zorgcentra samen gaan werken met Grijs, Groen & Gelukkig, zo is de ambitie van IVN.

De komende tijd zullen deze zorginstellingen een aftrap organiseren. De eerste vindt plaats bij Zorggroep Raalte, op maandag 26 september.

Marja Vijn, projectleider van Zorggroep Raalte: ‘Dit project sluit helemaal aan bij de bewoners en gebruikers van onze zorglocaties. Het groene Sallandse buitengebied is hun thuisplek, en vaak hun geboortegrond. Met de bijdrage van Grijs, Groen & Gelukkig kunnen we groen en buiten weer echt een plek geven in hun leven. Groen buitenleven is één van de thema’s waar wij als Zorggroep mee werken. Op onze locatie Angeli Custodes in Raalte gaan we in en vanuit de mooie kloostertuin groene activiteiten organiseren, zoals moestuinieren de pluktuin onderhouden en werken met de Natuurkoffer van IVN. Hoe het er precies uit gaat zien bepalen we samen met de deelnemers van de dagbesteding en de bewoners. Zodat zíj er blij van worden!’

Dankzij deelnemers van de Nationale Postcode Loterij

IVN is al sinds 1996 één van de goede doelen van de Nationale Postcode Loterij. Met een jaarlijkse ruimhartige gift steunt de Loterij het werk van IVN. In 2015 kreeg het project Grijs, Groen & Gelukkig een extra bijdrage van de Postcode Loterij. Met dit project bezorgen IVN en de Loterij tienduizenden ouderen een gezonde en gelukkige oude dag, door van zorgcentra groene en sociale leefomgevingen te maken. IVN bedankt de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers voor deze belangrijke en nodige bijdrage aan ons werk voor mens en natuur.

Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/grijsgroengelukkig