138 miljoen voor plattelandsontwikkeling Gelderland en Overijssel

foto: Wikipedia
foto: Wikipedia

Den Haag, 13 maart 2014 – Het Ministerie van Economische Zaken en de provincies hebben het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020 (POP3) vastgesteld. Dit POP3 bestaat uit vier landsdelige programma’s en een rijksdeel. De provincies Gelderland en Overijssel hebben gezamenlijk het landsdelig programma “Oost” ontwikkeld. Zij ontvangen ruim 138 miljoen euro uit Brussel. Voor het Gelderse platteland is 79 miljoen beschikbaar en voor het Overijsselse platteland 59 miljoen. Het Plattelands-ontwikkelingsprogramma investeert in vier thema’s: landbouw, natuur, water en Leader (sociaal-economische ontwikkeling).

>> Lees verder