NME dat doe je samen!

logo_NMEVernieuwende initiatieven op het gebied van Natuur en Milieu Educatie (NME) staan centraal tijdens het congres dat op 12 december plaatsvindt in het Zuiderpark, Den Haag in samenwerking met de Gemeente Den Haag en in combinatie met de IVN Wisselwerkdag.

 

Er komen allerlei nieuwe projecten en mogelijkheden aan bod om kinderen en volwassenen in contact te blijven brengen met de natuur. Er is aandacht voor succesvolle NME-initiatieven vanuit de brede samenleving en uit het bedrijfsleven.

Omdat NME in tijden van bezuiniging en een economische crisis luxe lijken te worden, is er tijdens dit congres veel aandacht voor de bedrijfsmatige kant van NME. Er worden businessmodellen getoond en er wordt met cijfers gegoocheld.

NME moet zakelijker worden om te overleven omdat vele organisaties hun financiële bronnen zien opdrogen en de aandacht voor NME zien afnemen. Tijdens het congres NME, dat doe je samen wordt duidelijk hoe ambities ondanks deze beperkingen toch te realiseren zijn.

Doelgroep van het congres zijn gemeentelijke en provinciale overheden, kinderopvang, onderwijs, welzijn en mensen die werkzaam zijn in het NME veld.

Prof.dr.ir. A.E.J. (Arjen) Wals zal het congres openen.

Kijk voor meer informatie op: www.nme-datdoejesamen.nl