Aanpassing in voorschrift ganzenaanpak

Het voorschrift om ganzen te bejagen in de wintermaanden is aangepast. In de praktijk bleek namelijk dat jagers het niet duidelijk genoeg vonden wanneer ze op ganzen mogen schieten. Jagers en de Faunabeheereenheid hebben gevraagd om een aanpassing van de verordening. Daarom stelde Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor deze aanpassing door te voeren. Dit gebeurde op 24 juni 2015 tijdens de vergadering van Provinciale Staten.

>> Lees verder