De jachtopzichter weldra bij jou thuis

De eerstvolgende dagen gaat het nieuwe nummer van De Jachtopzichter bij ons de deur uit. Wij geven je alvast een voorproefje met een inhoudsoverzicht.

In dit nummer:

 • ALV te Otterlo:
  Op 20 juni is de ALV gehouden te Otterlo. Voorzitter Ronald Vorenhout heeft de koers van de vereniging toegelicht.
 • Officier van Dienst:
  Voor velen binnen de politieorganisatie zijn de rol en verantwoordelijkheden van de OvD-P (nog) niet geheel helder. Er wordt hard gewerkt om dit bij iedereen duidelijk te krijgen, maar ook om de Officieren van Dienst bij de politie hiervoor opgeleid te krijgen.
 • Trojka hier, Trojka daar…
  Oernatuur, dat kunnen wij maken, let maar eens op! Te beginnen met raamposters waarop politiek
  correcte kinderen zogenaamd ‘oerrr’ willen.
 • Professionaliseringsproces
  “Het nieuwe opleidingsprogramma bestaat uit een eenmalige vervolgopleiding en een vierjarige
  cyclus van permanente her- en bijscholing.
 • Alternatieve waarschuwingsborden
  Al eerder hebben wij in de Jachtopzichter bericht over wildwaarschuwingssystemen. Daarvan zijn
  er verschillende in gebruik, al dan niet in testfase, en worden er nog steeds manieren bedacht om verkeerslachtoffers, zowel mens als dier, te voorkomen. Dat dieren moeilijk te sturen zijn, mag
  bekend worden geacht. Daarom wordt er nog altijd ingezet op aanpassing van het verkeersgedrag van
  de mens. Recent zijn daar 2 nieuwe, lokale acties voor gestart.