Actie nodig voor behoud steenuil in Zeeuws-Vlaanderen

In Zeeuws-Vlaanderen wordt sinds 2003 eenmaal in de 4 jaar een onderzoek gedaan naar de verspreiding van de steenuil in Zeeuws-Vlaanderen. De steenuil is een soort waar landelijk de aantallen sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw sterk achteruit zijn gegaan. De laatste jaren is de soort min of meer stabiel en constateert men een lichte toename. In tegenstelling tot de rest van Zeeland komen er in Zeeuws-Vlaanderen nog aanzienlijke aantallen voor.

>> Lees verder