Weer 700 meter illegale netten opgevist uit Markermeer

Opnieuw heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit honderden meters illegale netten in beslag genomen op het Markermeer. Dat gebeurde zaterdag 27 februari tijdens een gezamenlijke visserijcontrole van de NVWA, politie, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Friese Uitvoeringsmaatschappij Milieu en Omgeving en de Waddenunit.

Sinds juli 2014 gelden er op het Markermeer en IJsselmeer maatregelen om de visstand te verbeteren. De handhavingsinstanties houden sindsdien verscherpt toezicht en hebben inmiddels 8 km illegale netten in beslag genomen.

Op het IJsselmeer en Markermeer mag in het weekend niet gevist worden. De inspecteurs controleerden op plekken waar zij eerder in de week visserijactiviteiten hadden waargenomen. Daar troffen zij in totaal 7 netten van elk 100 meter aan. Omdat er geen merkjes aan zaten, is onbekend van wie ze zijn. Ook ontbraken de verplichte jonen (drijvers met een vlaggetje) die aangeven dat er netten in het water staan. Toen de netten uit het water waren gehaald, bleek bovendien dat de mazen te klein waren. Vissen met nauwmazige netten wordt gezien als extra schadelijk voor de visstand. De NVWA onderzoekt wie de eigenaar is.

Beperkende maatregelen

De schubvisstand in het IJsselmeer en het Markermeer staat onder zware druk. Daarom zijn er in deze gebieden beperkende maatregelen genomen. Beroepsvissers mogen op dit moment bijvoorbeeld nog maar 15% van hun staandwantnetten gebruiken. De maatregelen moeten helpen de sterk teruggelopen visstand in het IJsselmeer weer op peil te krijgen.

Toezicht verscherpt

Omdat naleving van de beperkende maatregelen van groot belang is voor de natuur en voor de beroeps- en sportvisserij is het toezicht op het IJsselmeer en het Markermeer verscherpt. Het ministerie van Economische Zaken, de NVWA, de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO), de politie, het Openbaar Ministerie, de Waddenunit, Sportvisserij Nederland, de Vogelbescherming en de visserijsector werken daarvoor intensief samen en voeren regelmatig gezamenlijke controles uit. Overtreders kunnen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden aangepakt.

bron: nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 01 maart 2016