Actief zijn in natuur voor Nederlandse jager belangrijkste motivatie

Amersfoort – Op 15 oktober opent de benuttingsjacht op haas, fazant en houtduif. Vanaf 15 augustus mogen wilde eend en konijn worden bejaagd. Jagers mogen in dit seizoen, dat loopt tot en met 31 januari, wild oogsten in hun jachtvelden. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging deed onderzoek naar de motivatie van haar leden, 21.000 Nederlandse jagers.

De belangrijkste conclusie: voor 86% van de Nederlandse jagers is ‘actief zijn in de natuur’ de belangrijkste motivator om te jagen. ‘Ontspanning’ en ‘het oogsten uit de natuur’ staan op een tweede en derde plaats met 79% respectievelijk 72%. Deze combinatie van actief zijn en oogsten uit de natuur typeert de Nederlandse jager anno 2015. Ook andere facetten als: het werken en trainen met de jachthond, het voorkomen van schade bij boeren en het beheer van soorten, noemen Nederlandse jagers als belangrijke redenen om te jagen.

Vrijwillige inzet jagers gelijk aan 13.000 fulltime banen
Het beheren van het jachtveld en – indien mogelijk – het oogsten van veelvoorkomende soorten vormt al eeuwenlang de basis van het jagen. In de huidige Nederlandse samenleving wordt steeds vaker een beroep gedaan op de inzet van deze vrijwilligers voor andere maatschappelijke vraagstukken. Uit eerder onderzoek van de Jagersvereniging blijkt dat deze ontwikkeling slechts ten dele bekend is bij het Nederlandse publiek (Zest Marketing).

Jagers worden de laatste jaren steeds vaker ingeschakeld voor het voorkomen van schade aan gewassen bij boeren, het in kaart brengen van plekken waar veel aanrijdingen zijn met wilde dieren en het nazoeken van gewonde dieren die met auto’s in botsing zijn gekomen. Jagers onderhouden daarnaast natuurgebieden en landschapselementen en houden toezicht in het buitengebied om stroperij en misdrijven te voorkomen.

Onderzoeksbureau CLM heeft in 2014 uitgerekend dat hun inzet gelijk staat aan 13.000 fulltime banen op jaarbasis. Wanneer deze uren worden gekapitaliseerd en daarbij de investeringen van jagers worden opgeteld, vertegenwoordigen jagers een maatschappelijke waarde van € 600 miljoen op jaarbasis.

Opening jachtseizoen
Het jachtseizoen duurt tot januari 2016. Dan zijn de populaties van haas, konijn, fazant, houtduif en wilde eend op hun sterkst. Hierna ligt de jacht in Nederland niet stil. In andere seizoenen zijn andere soorten bejaagbaar, zoals de reegeit van ruwweg begin januari tot eind maart (verschillend per provincie). In Nederland kan men het gehele jaar vers wild van eigen bodem nuttigen.

Nederlandse jagers
Nederland kent 27.000 jachtaktehouders. Met elkaar beheren zij ruim 2 miljoen hectare grond in het buitengebied. De jachtopleiding is de laatste jaren structureel volgeboekt. In de afgelopen tien jaar verdubbelde het aantal vrouwelijke cursisten. In het cursusjaar 2014/2015 was 12,% van de cursisten van het vrouwelijk geslacht. Al tien jaar lang is ongeveer de helft van de cursisten jonger dan 36 jaar. Voor het komende cursusjaar zijn al 608 van de 900 plaatsen bezet.

Bronnen
Onderzoek opinies en percepties van de Nederlandse bevolking, Zest Marketing, 2015
Waarde van de jacht, CLM, 2014
Stichting Jachtopleidingen Nederland

foto credits: Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Jantine Scheltema