Afscheid Cel (Marcel) Vermeulen.

Cel vermeulenOp vrijdag 6 mei 2011 werd ter gelegenheid  van het afscheid van Cel Vermeulen een receptie gehouden te Leende.

 

 

 

 

 

 

 

In 1965 begon de loopbaan van Cel als  Jachtopzichter in het gebied “leenderheide”.  Aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van  het Korps Rijkspolitie, District Eindhoven. Knuppelen, lichtbakkers met geweer of lange honden, strikken en vogelvangers. Cel heeft het allemaal meegemaakt en als  goed jachtopzichter betaamt, wist hij als niemand anders, welke gasten zijn wildrijk Jachtterrein zagen als een eldorado voor hun Illegale activiteiten. Voorzien van een uitstekende diensthond en  meestal een vooraf geprepareerde dienstauto, trok Cel ten strijde tegen elke vorm van stroperij.  Zijn werk was zijn hobby en hierdoor heeft menig stroper aan den lijve ondervonden, dat Cel dag en nacht aanwezig was in zijn jachtterrein. Samen met zijn diensthond, een geduchte combinatie die meestal garant stond voor succes. Na 46 jaren actief te zijn geweest, vindt Cel het nu tijd om zijn loopbaan af te sluiten. Op zijn afscheidsreceptie, zag Cel tot zijn eigen verbazing vele oude bekenden, waaronder Henk de Man en Pieter de Jong, die vroeger deel uit maakte van het Detachement veldpolitie en Cel in zijn beginjaren de nodige ondersteuning hebben geboden die hij in die periode hard nodig had. Door de Voorzitter van de Nederlandse vereniging voor natuurtoezicht, afdeling Brabant-Limburg, waar Cel sinds zijn aantreden lid van is, werd hem de gouden speld opgespeld en de oorkonde voor 40 jaren trouwe dienst uitgereikt. De Voorzitter bedankte Cel voor zijn inzet en zijn geweldige staat van dienst, een jachtopzichter van de oude stempel, die met de huidige ontwikkelingen in jachtopzichterland, kan terug kijken op een bewogen leven met nog een stukje nostalgie.

Namens de afdeling, wensen wij Cel en zijn echtgenote een welverdiende rust toe en zijn er van overtuigd, dat menigeen nog zal terug denken aan Cel als jachtopzichter en veldman in hart en nieren.

 Bestuur afdeling Brabant.Limburg

 Secretaris: Ton Cuppens