Afvalwaterinjecties Overijssel

Annie Schreijer-Pierik vraagt Brussel in te grijpen om nieuwe afvalwaterinjecties in de ondergrond van Overijssel te voorkomen. Het dumpen van onbehandeld afvalwater is mogelijk strijdig met Europese regels, zegt het Europarlementslid voor het CDA.

“Het kan toch niet waar zijn dat boeren bovengronds worden verjaagd om Natura 2000-gebieden te beschermen, terwijl daar ondergronds zomaar smerig afvalwater wordt gedumpt. Wat zijn de langetermijngevolgen voor het grondwater en de drinkwaterwinning in Twente?”, vraagt Schreijer-Pierik.

Schreijer heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie. Ze vraagt de Europese Commissie ook om een oordeel over het risico op aardbevingen en blijvende milieuschade.

“Deze afvalwaterlozing in het grensgebied kan ook gevolgen hebben op Duits grondgebied”, zegt Schreijer-Pierik. Het dumpen van onbehandeld afvalwater is vlak over de grens met Duitsland niet toegestaan. “Er is al lange tijd door wetenschappers gewezen op het risico van aardbevingen en het tekortschieten van de milieu-effectrapportage. ‘Groningse toestanden’ moeten wij in Twente en de Duitse graafschap Bentheim voorkomen.”

De NAM loost ruim 51 miljoen m3 afvalwater van Drentse olieproductie in de ondergrond van Overijssel. Het afvalwater gaat naar lege gasvelden van Tubbergen, Tubbergen-Mander, Rossum-Weerselo, ook in de ondergrond van Europese Natura 2000-gebieden.

De injecties zijn vorig jaar stilgelegd toen de bovengrondse afvoerbuizen bleken te lekken. Ondanks protesten en tegenstand van tienduizenden burgers wil de overheid de injecties van onbehandeld afvalwater binnenkort toch hervatten.

“Ik betwijfel sterk of hier wel volgens de EU-regels en het wettelijk voorzorgsbeginsel is gehandeld”, zegt Annie Schreijer-Pierik. “De regels bepalen dat de best mogelijke technieken moeten worden toegepast. En we zien dat in Duitsland zulk afvalwater wèl kan worden voorbehandeld. Het is daarom nu zaak dat de Europese Commissie ingrijpt.”

Schreijer vraagt de overheid om de afvalwater-injecties niet te hervatten zolang de Europese Commissie nog geen duidelijkheid heeft gegeven. Dat kan enkele weken duren.