Teveel damherten bedreiging biodiversiteit duinen

Al langere tijd is er commotie over plannen damherten te schieten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dierenbescherming en Partij voor de Dieren hebben zelfs een rechtszaak aangespannen tegen provincie Noord-Holland, die besloot een vergunning voor het afschot te geven. Vorige week verscheen een artikel waarin duidelijk wordt dat veel planten en dieren achteruitgaan door de te hoge hertenstand.

>> Lees verder