Agrarisch natuur- en landschapsbeheer: goed voor elkaar?

In het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer hebben agrarische collectieven een centrale rol gekregen. Alterra onderzocht hoe deze collectieven en hun samenwerkingspartners die rol oppakken en welke opgaven ze hierbij zien. Zij blijken het beste te omschrijven als grensorganisaties tussen agrariërs en overheid die zelf hun rol kiezen, op basis van hun historie en de relaties in de regio waarin ze opereren.

>> Lees verder …