Agrarisch natuurbeheer is beduidend goedkoper dan landbouwgrond omzetten in natuur

foto: Frank Wagemans
foto: Frank Wagemans

Agrarisch natuurbeheer is beduidend goedkoper dan andere vormen van natuurbeheer waarbij landbouwgrond wordt omgevormd tot natuur en aan een beheerder wordt overgedragen. Dat blijkt uit een berekening van provincie Zuid-Holland.

>> Lees verder