Akkervogelbescherming meer richten op gewasaanbod

In de ontwikkeling van één van de meer kansrijke concepten van natuurbeheer in modern agrarisch gebied heeft voor Werkgroep Grauwe Kiekendief het vergaren van pragmatische kennis altijd een rol gespeeld in het zoeken naar een goede balans tussen ecologische winst en de agrarische praktijk. Dat er in Groningen drie soorten kiekendieven en velduilen in akkerland broeden is, zeker gelet op het intensieve karakter van de landbouw, geen vanzelfsprekendheid. Dat de vrije val waarin de veldleeuwerik zich bevond gemiddeld genomen tot staan is gebracht, geeft enige hoop.

>> Lees verder