Palingstroper betrapt aan de oever van de Krammerse Slikken

Op 31 juli jl. werden tijdens een varende surveillance door Boa’s van Staatsbosbeheer, Omgevingsdienst ZHZ, team groen en de milieuagent Hoekse Waard (politie-eenheid Rotterdam) voor de oever van het Natura2000 gebied Krammerse Slikken tussen de Sluishaven Ooltgensplaat en de haveningang van Oude-Tonge op twee locaties een grote hoeveelheid fuiken aangetroffen. Hierop werden langs de oever observatiemiddelen geplaatst om achter de frequentie van het legen van de fuiken te komen.

Toen hier enig zicht op was werd vanaf vrijdag 7 augustus jl. dagelijks in de avonduren/voornacht met meerdere mensen gepost. Dit resulteerde in de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 augustus jl. tot de aanhouding van een 34-jarige inwoner uit het Zeeuwse Oosterland. De man werd na het legen van een hoeveelheid fuiken bij het aan land stappen aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Spijkenisse. Bij zijn aanhouding had de man ongeveer 25 kilo paling bij zich.

Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt ter zake overtreding van de Flora en Faunawet, Natuurbeschermingswet 1998, Visserijwet 1963 en Wet Dieren. Dit laatste vanwege het feit dat verdachte viste in een aangewezen dioxinewater. Naast 30 fuiken werden tevens een auto, een fiets en enkele benodigdheden voor het legen van de fuiken in beslag genomen.

Aan de actie werd meegewerkt door BOA’s van Staatsbosbeheer, Omgevingsdienst ZHZ team groen, NVWA afdeling visserijtoezicht, Sportvisserij Zuidwest Nederland en de milieuagent Hoekse Waard.