Algemeen

Algemene Leden Vergadering Friesland

De afd. Friesland van de N.V.v.N.  heeft op vrijdag  23 april haar ALV. Aanvang 20.00 uur in partycentrum “Hof van Schoterland”,  Schoterlandseweg te Mildam.

De leden zullen nog persaoonlijk worden uitgenodigd.

Secr. afd. Friesland