Algemene leden vergadering Gelderland

Beste collega’s, 

Het bestuur van de afdeling Gelderland van de Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering van de afdeling Gelderland.

De vergadering wordt gehouden op maandag 17 mei 2010, aanvang 20.00 uur  te OTTERLO. 

  1. Opening.
  2. Mededelingen en ingekomen stukken.
  3. Verslag vanuit de HB vergaderingen.
  4. Notulen algemene ledenvergadering van 2009.

Deze worden uitgereikt op de vergadering. Mocht u voor die tijd over de notulen willen beschikken laat het even weten aan de secretaris dan krijgt u ze per omgaande toe gezonden.

  1. Jaarverslag penningmeester, verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie.
  2. Jaarverslag secretaris.
  3. Activiteiten voor donateurs.
  4. PAUZE.
  5. Verslag van de pilot bijspijkercursus. Ons bestuurslid Philip Crum heeft de pilot bijspijkercursus gevolgd en zal over deze cursus een impressie weergeven.

Alhoewel deze pilot cursus na de evaluatie enigszins is bijgesteld zal men toch een aardige indruk krijgen over datgene wat men kan verwachten.

  1. Rondvraag.  Als u een eventuele vraag of opmerking heeft voor de rondvraag, wilt u deze dan zo mogelijk voor de vergadering aan de secretaris mailen, dan wel deze voor aanvang van de vergadering bij de secretaris inleveren ?

Wij stellen het zeer op prijs als u aanwezig wilt zijn op deze vergadering. Tot maandag 17 mei as. in Otterlo.

 Namens het bestuur,

Thomas Bos  secretaris